Skip Navigation
[ Q&A ]
Read
아직도 배송 전이네요
Date : 2017-03-23
Name : dayoung lim (chloekey1216@hotmail.com)
Hits : 262

수요일에 넘기신다고 그랬는데 아직 안된것 같아서요.

Order Number
20170313_TE5_0000137
Date Ordered
2017.03.13
Buyer
dayoung lim
Purchase Order Depositing Status
Send Standby


언제쯤 되죠?

Comments List
mimi&didi
안녕하세요 고객님,

국제 물류센터에서 금일 발송 예정입니다!
트래킹넘버 고객님의 이메일로 자동 발송 될텐데, 빠르면 토요일 늦어도 월요일에는 도착하지 않을까 싶습니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
87
younghee han
2017-09-26
25
86
refund (1)
younghee han
2017-09-05
9
85
jisook kim
2017-06-14
89
84
jisook kim
2017-06-13
72
83
jisook kim
2017-06-10
86
82
jisook kim
2017-06-05
108
81
Lee Sean Wong
2017-06-02
113
80
배송문의 (1)
Kyeong Heon
2017-04-12
2
79
아래 글 사진 올려주셨는데 (1)
dayoung lim
2017-03-29
3
78
원피스 관련 (1)
dayoung lim
2017-03-29
4
77
dayoung lim
2017-03-23
262
76
배송문의 (1)
dayoung lim
2017-03-17
3
75
배송문의 (1)
dayoung lim
2017-03-16
2
74
배송문의 (1)
Jeong Kim
2017-03-13
3
73
Jina Lee
2017-02-01
339
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6