Skip Navigation
[ Q&A ]
Read
아직도 배송 전이네요
Date : 2017-03-23
Name : dayoung lim
Hits : 631

수요일에 넘기신다고 그랬는데 아직 안된것 같아서요.

Order Number
20170313_TE5_0000137
Date Ordered
2017.03.13
Buyer
dayoung lim
Purchase Order Depositing Status
Send Standby


언제쯤 되죠?

Comments List
mimi&didi
안녕하세요 고객님,

국제 물류센터에서 금일 발송 예정입니다!
트래킹넘버 고객님의 이메일로 자동 발송 될텐데, 빠르면 토요일 늦어도 월요일에는 도착하지 않을까 싶습니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
95
Jinju Kwak
2018-11-07
31
94
eunkyung kil
2018-10-16
30
93
eunkyung kil
2018-10-15
29
92
eunkyung kil
2018-10-05
35
91
Hanee Kim
2018-05-02
149
90
환불 (1)
Hanee Kim
2018-04-18
3
89
Hanee Kim
2018-04-09
156
88
주문배송 (1)
Hanee Kim
2018-04-05
3
87
해외배송비 문의 (1)
Jiwoo Park
2018-03-12
1
86
refund (1)
younghee han
2017-09-05
9
85
jisook kim
2017-06-14
409
84
jisook kim
2017-06-13
384
83
jisook kim
2017-06-10
425
82
jisook kim
2017-06-05
493
81
Lee Sean Wong
2017-06-02
493
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7