Skip Navigation
[ Q&A ]
Read
주문확인 요망
Date : 2017-06-14
Name : jisook kim
Hits : 149
주문 했는데요 확인 후 빠른 묶음 배송  잘 부탁드립니다
Comments List
mimi&didi
안녕하세요 고객님. 미미앤디디입니다.

고객님의 적립금으로 주문한 주문서 확인 되었구요 ! (20170614_RE3_0000079)
입고되는대로 빠르게 배송 도와드리겠습니다 !
품절 안내의 경우 이메일로 안내드릴 수 있는 점 양해 부탁드리며
미미앤디디 이용해주셔서 감사합니다 ~!

문의사항 있으시면, 언제든지 게시판 이용해주세요 !

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
86
refund (1)
younghee han
2017-09-05
9
85
jisook kim
2017-06-14
149
84
jisook kim
2017-06-13
119
83
jisook kim
2017-06-10
144
82
jisook kim
2017-06-05
165
81
Lee Sean Wong
2017-06-02
171
80
배송문의 (1)
Kyeong Heon
2017-04-12
2
79
아래 글 사진 올려주셨는데 (1)
dayoung lim
2017-03-29
3
78
원피스 관련 (1)
dayoung lim
2017-03-29
4
77
dayoung lim
2017-03-23
323
76
배송문의 (1)
dayoung lim
2017-03-17
3
75
배송문의 (1)
dayoung lim
2017-03-16
2
74
배송문의 (1)
Jeong Kim
2017-03-13
3
73
Jina Lee
2017-02-01
401
72
주소변경 문의 (1)
Jina Lee
2017-01-30
2
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6