Skip Navigation
[ Q&A ]
Read
주문확인 요망
Date : 2017-06-14
Name : jisook kim
Hits : 787
주문 했는데요 확인 후 빠른 묶음 배송  잘 부탁드립니다
Comments List
mimi&didi
안녕하세요 고객님. 미미앤디디입니다.

고객님의 적립금으로 주문한 주문서 확인 되었구요 ! (20170614_RE3_0000079)
입고되는대로 빠르게 배송 도와드리겠습니다 !
품절 안내의 경우 이메일로 안내드릴 수 있는 점 양해 부탁드리며
미미앤디디 이용해주셔서 감사합니다 ~!

문의사항 있으시면, 언제든지 게시판 이용해주세요 !

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
95
Jinju Kwak
2018-11-07
350
94
eunkyung kil
2018-10-16
353
93
eunkyung kil
2018-10-15
479
92
eunkyung kil
2018-10-05
457
91
Hanee Kim
2018-05-02
504
90
환불 (1)
Hanee Kim
2018-04-18
3
89
Hanee Kim
2018-04-09
456
88
주문배송 (1)
Hanee Kim
2018-04-05
3
87
해외배송비 문의 (1)
Jiwoo Park
2018-03-12
1
86
refund (1)
younghee han
2017-09-05
9
85
jisook kim
2017-06-14
787
84
jisook kim
2017-06-13
814
83
jisook kim
2017-06-10
799
82
jisook kim
2017-06-05
915
81
Lee Sean Wong
2017-06-02
902
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7